KAD SAM PRVU RIJEČ REAKO

 

Zanijemili svi su moji

Od radosti i od sreće

Kad sam prvu riječ rekao

Koja svijet sav tad pokreće

 

Mama kaže prva riječ je

Najmilija bila ”Mama”

I kasnije pričala mi

Čula ju je ona sama

 

Tata kaže da sam prvo

Njega zvao rječju ”Tata”

I kasnije pričao mi

Iver neće od svog jata

 

Baka i djed svađaju se

I dan danas po dan cijeli

On je mene prvo zvao

Prvo mene panju bijeli

 

A ja jesam prozborio

U životu prvu svoju

Riječ mi milu svima znanu

Šta mislite… koju? koju?

 

CUKO

 

Bio jednom jedan cuko

Po dan c’jeli on je kuk’o

Što ne može sa tog lanca

Što u mjestu sav dan tanca

 

Dok je bio malo štene

Prije neg’ se iz sna prene

Bilo koja druga rasa

On je bio budan dasa

 

Od ambara pa do svinjca

Sve do tihog kokošinjca

Pravio je takvu buku

Da su htjeli da ga tuku

 

U sred dana ukućane

A za ručkom odmarane

Napolje je izvlačio

I lajanjem baš tlačio

 

A znalo je kad zalaje

Da iz gn’jezda skoči jaje

Da se prase svo prestravi

Kad pred njega njušku stavi

 

A tek što su mlado tele

I kozice redom b’jele

Znale ostat’ bez padeža

Na početku tog laveža

 

Da i dalje ne bi bruk’o

Rod rođeni mili cuko

Da bi u kraj muci stao

Domaćin mu lanac dao

 

Ni sad cuko baš ne shvaća

Zašto mu se tako vraća

Kad se samo igrat’ htio

A ispade mangup bio

 

Bio jednom jedan cuko

Po dan c’jeli lanac vuk’o

Sve bi dao da je štene

Da u život novi krene

 

ZAGRLIO TATA SVE TRI PREPELICE

 

 

Otišli na selo kod djeda i bake

Baka pazi pilad odn’jeće ih svrake

 

Djeda njivu ore znoj mu brazdu rosi

Biće djeco slatki pšenični otkosi

 

Baka muze kravu k’o sn’jeg b’jelo ml’jeko

Mališan je jedva da pije doček’o

 

Posijao djeda u krilo unuku

Da odmori sretan žuljevitu ruku

 

A kad noć je pala čuše pjesmu ptice

Zagrlio tata sve tri prepelice

 

 

МИЛОРАД  МИШО  ЂУРЂЕВИЋ

објавио

самосталне збирке пјесама:

”Молитва”, 1995. год.; ”Ода Постојању”, 1997. год.; ”Слово Писано”, 1999. год; ”Почетно Велико”, 2001. год.; ”Љубави”, 2005. год.; ”Од извора до извора”, 2006. год.; ”Реч Љубав Јави”, 2008. год.; ”Здравородна”, 2013. год.;

сликовнице: ”Кока”, 2014. г.; ”Цуко”, 2014  г.;  ”Гица”, 2014. г. ; ”Жирафа” 2016. г.

кратки роман / новела ”Стотину разлога зашто не/развести брак” // Водич кроз тугу, 2015. г.