dama sa šeširom

Kao mlad čovjek ja sam

od fanatičnog vjernika

postao fanatični ateist

u osmanestoj godini dali su mi

da pročitam komunistički manifest

 

Bože sačuvaj kako sam odvratno vrijeđao

svoju babu istinsku vjernicu

(o drugima neću da govorim

jer sam babu Evu istinski volio)

 

Nije to trajalo dugo, nekoliko godina.

Zahvaljujući jednom kulturnom antropologu

naučih misliti svojom glavom

gledati svojim očima i osluškivati različite vjetrove

u suzvučju šumova različitif frekfrencija.

 

Sve poslije toga više nije bila fanatična konvezija

već mjenjanje frizure da se glava sačuva.

 

Zato hoću reći da razumijen kako će konvertiti

nužno jedno vrijeme biti fanatični

al sve češće u svijetu koji propovijeda toleranciju

srećem fanatične istupe, najčešće konvertita.

 

U dnevniku jedne konvertitkinje

koja se kao vjernica postavila između dva muškarca

jednoga koji je dobar čovjek a loš vjernik

i drugoga koji je dobar vjernik a loš čovjek

i opredjelila za ovog drugog,

(zato što je prvi ne razumije)

onda je sasvim jasno da se tu radi o

fanatičnoj potrebi da se veže

za velike ideje i snažne autoritete

a dobri ljudi se ne klanjaju velikim idolima

(dobri ljudi su uvijek tamo gdje je dobrota potrebna

među ljudima, na zemlji pri zemlji)

oni ubiru sevape bez ikakve namjere da se dodvore

višnjima i svemogućima

i čine samo ono što je realno moguće

ovdje i sada, jer i ovo ovdje je dio sklada beskraja

i ovo sada je dio harmonije bezkonačnosti

a njihova dobrota dio sverasprostranjene ravnoteže.

 

Druga Tita u duši ovisnika o autoritetu

samo privremeno su zamjenili

gospon Slobo, gospar Franjo i efendija Alija

ali veličina i snaga njihove ideje

ni umnožena sa dva neprijatelja

nije mogla fanatično obuzeti srce

i zanosom privući one koji vape

za čvrstim obrascima i odgovorima na sva pitanja

Od Druga Tita jači su bili Isus i prorok Muhamed

( Budu, Lao Tsea, Konfucija ili Dalaj Lamu

u ovom kontekstu ne treba spominjati

mada i oni spadaju u buljumentu

okupljača onih koji u istu tikvu pišaju,

naročito što je Taoizam izumro

jer nije imao fanatičnih sljedbenika

a Buda ima više, što nikako nije dobro

za podložnike koji traže nedvojbene odgovore…)

 

Tako se duša konvertitkinje

našla u procjepu između Isusa i Muhameda

jer se put  druga Tita našao na smetljištu povijesti

a zaklinjači neskretanja

pred zidom koji se sav pretvorio u rupu.