Plaminja žar dana

rijeke

Hum

šume

polja

djetinjstva moga

noći i dani

kroz crni muk

vodama

Ivančice i Kozice

vodi

Lašvi

bosonogoga trka

Lašvanskom dolinom

procvalim livadama

za blagom

ljeto jeseni teče

životnom ravnicom

 zabijelila zima

glasom i sjedinama

moja Busovača

 doziva k sebi

zemljani pokrivač

križ čeka