grah-16

Rijeka se ulije u more ili jezero,

Ne stavljaj točku, tu nije kraj.

Voda nastavlja da se kreće na drugi način,

u valovima, u pari, u oblacima…

 

Ljudi umiru, odlaze ili prelaze.

Ne stavljaj točku na kraj života –

život i dalje teče…

Zakonitost života se nastavlja.

Rađanja i umiranja teku.

 

Pjesniče, kada napišeš pjesmu

ne stavljaj točku.

Tragaj za novim odnosima

u društvu i prirodi.

Tragaj, ispituj.

Život je dijalektičan, um je logičan

a pjesme teku teku…