OLYMPUS DIGITAL CAMERA
MOJA MAMA

Sve se okreće oko moje Mame,
sve se okreće zbog ljepote njene:
Tata se okreće,
Zemlja se okreće,
Sunce se okreceć
A Mama se okreće samo oko mene .

ČUVAR PARKA

Neki je čuvar parka,
iz čiste osvete prave,
umjesto NE GAZI TRAVU
napisao: NE GAZI MRAVE!

I sva su djeca išla
po stazi sagnute glave.
Mravu je suza sišla
niz lice zelene trave.

Odletješe ptice iz parka,
iz gnijezda prhnu jaje,
nestade mravinjaka,
nestade dječije graje.

I lišće poletje s grana.
Travnjak se u tugu savi.
Na klupi čuvar sanja
da s djecom se juri po travi.

SAV SVIJET JE TEBI DOM

I kiša i vjetar i snijeg
i bura i munja i grom,
sve ti se čini lijepo
kad znaš da imaš svoj dom.

Pod strehom cvrkuću ptice.
Na krovu glasa se roda.
A dimnjak odbija dim
u oko plavoga
U prozoru mama sjedi.
U peći vatra guče.
A vani mećava briše,
o vrata udara, tuče…

O svijet je mio i drag
gledan u svjetlu tom,
i kad prekoračiš prag,
sav svijet je tebi dom.