OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PŠENICA

Njene su vlati
Zategnute žice,
Cijelo polje
Velika je harfa
Na kojoj vjetar
Za ljude i ptice
Svira od milja
Pjesmu izobilja.

Zašto je pšenica cvijet?
Zato što hrani svijet.

KUĆU KUĆOM ČINE DJECA

Svaka kuća, čim se rodi,
Nije kuća,
Ako ne da gnijezdo rodi!

Svaka kuća cim poraste,
Nije kuća,
Ako nema svoje laste!

Svaka kuća, čim procvjeta,
Nije kuća,
Ako cvjeta bez djeteta!

Dok se oko neba plavi,
Dok je ljudi i ljubavi,
Dok je sunca i mjeseca,
Kuću kućom čine djeca!

ŠTA KO ŽELI

Mama hoće da sam glumac,
tata da sam ljekar,
baka hoće muzičara,
djeda da sam pekar.

Tetke, strine i ostali –
svi polažu nadu:
kad odrastem, da postanem –
profesor u gradu.

A ja želim mnogo više,
i željeću do vijek:
kad odrastem malo veći
da postanem – č o v j e k.

Muhidin Šarić je rodjen 1944. godine u Prijedoru. Od 1992. živi u Grazu, Austrija. Objavio je knjige poezije Spava li dan u mraku, Na krilima neba, Kada plava ptica sanja, Cvrkutanka, Zaljubljena baka, Dvorište sa cvijetom za uvetom.