valerogra   

Kad verige čvrsto stegnu nutrinu,

a zidovi pregrade puteve ravnice,

sloboda je let i dah ptice

pjesmom razgrćem oblake i tminu.

 

U jabuku ću života zagristi smjelo,

okusit ću svu slast i gorčinu,

jer pjesmom se duša umiva u vinu,

a tijelo postaje ispunjeno cijelo.

 

Kao da duša raste uz izvor i staru česmu,

u Vitezu sam počast pjesniku dao,

Ladan je rekao i dobro je znao,

u jabuku ću zagrist kao u pjesmu.

 

I živjet ću kao običan mali list,

slobodnog uma kad vjetar me nosi,

moje su oči boje, a prsti kist,

riječ, riječ baš ona nek’ životu prkosi.

 

I neka stih vječno izvor poji,

u Vitezu nek pjesme granice miču,

u jabuku ću zagrist o ljudi moji,

jer želim živjet život i ovu priču.

 

A ti pjesniče snivaj u miru,

baš kao što pjesnik snivati treba,

dotakao si blaženstvom, granicu neba,

a ja ću kovitlati u nemirnom viru.

 

( čitano na performansu „Grah za Iliju Ladina 8.10.2016.)

Valerio Orlić, hrvatski književnik, pjesnik, rođen je u Rijeci 13. veljače 1967. godine gdje živi i stvara. Književne radove objavljivao u domaćim i inozemnim publikacijama (Književnom peru, Sovremenosti, Irin-Pirinu, Trendu…). Do danas je objavio (16) šesnaest knjiga. Pjesme su mu uglazbljivane te prevođene na talijanski, engleski, njemački, španjolski, francuski, češki, slovenski, slovački, poljski, bugarski, ruski, romski, albanski i makedonski jezik. Objavljivan u inozemnim antologijama i zbornicima.

Osnivač je i predsjednik: Hrvatskog književnog društva, te redovni Član nekoliko kulturnih asocijacija: Društva hrvatskih književnika, Društva hrvatskih haiku pjesnika, Društva haiku pjesnika – Rijeka.

–  Pokretač je MEĐUNARODNOG FESTIVALA KNJIŽEVNOSTI – Dani prijatelja knjige u Rijeci. Časopisa za kulturu – Književno pero, književne manifestacije na Pagu u spomen na književnika Antu Zemljara, Književne nagrade Josip Eugen Šeta, književnih večeri pod nazivom Književni set…Voditelj Književnog klub u Rijeci.

Do sada je objavio slijedeće zbirke pjesama;

 1.)  TRAG SUDBINE (1997.); nakladnik, CD Biblioteka VAL, Rijeka.

2.)  OKOVI BOJA & SAKUPLJAČI ZAMKI (1997.); nakladnik, CDM Biblioteka VAL, Rijeka.

3.)  SREBRNE NITI (1998.); nakladnik, ANDROMEDA, Rijeka.

4.)  ZABRANJEN ULAZ NEOVLAŠTENIM OSOBAMA    (1999.); nakladnik, ANDROMEDA, Rijeka.

5.)  GOSPODAR SVOGA VREMENA (2003.); nakladnik, ANDROMEDA, Rijeka.

6.) PRAZNINA / IL VUOTO / THE EMPTINES, haiku  (2003.) nakladnik, DRUŠTVO HAIKU PJESNIKA- Rijeka.

7.)  IZGUBLJENA MISAO (2004.); nakladnik, TRILER, Rijeka.

  1. ČAROBNI PJEV/ IL CANTO MAGICO / MAGIC SINGING, haiku (2005. ); nakladnik, DRUŠTVO HAIKU PJESNIKA – Rijeka.

9.) U TIŠINI SJENE (izbor ljubavne poezije, 2006.); nakladnik ANDROMEDA, Rijeka.

10.) FAKER STIHOVA (pod pseudonimom Don Krak, 2006.); nakladnik, Biblioteka Eros, vlastita naklada, Rijeka.

11.) PUSTINJAK (2007.);  nakladnik, Društvo hrvatskih književnika –  Ogranak Rijeka i Verba d.o.o, Rijeka.

12.)  VESELI VRTULJAK ( dječja poezija humanitarnog karaktera, 2008.); nakladnik; Hrvatsko književno društvo –  Osvit  i Liber d.o.o, Rijeka.

13.) RIJEKA ZA RADOZNALE I. (fijumanologija I.)

( koautor zbirke eseja, s temom – SJEĆANJE NA STARI GRAD KADA JE IMAO DUŠU, 2008.); nakladnik Hrvatsko književno društvo” Osvit”.

14.) SNJEGULJICA NA DAR  ( koautor dječje zbirke, humanitarnog karaktera 2009.); nakladnik, Hrvatsko književno društvo.

15.) ŽIG OD TINTE (izabrane pjesme 2009; nakladnik Hrvatsko književno društvo

16.) SAMO JEDNU PJESMU NAPISAH ZA TEBE…( ljubavna poema prevedena na 13 svjetskih jezika, objavljena 2011. nakladnik Hrvatsko književno društvo)

 

Valerio Orlić, Croatian author and poet, born in Rijeka on the 13th of February, 1967, where he lives and writes. His literary works have been published in domestic and foreign publications (Književno pero, Sovremenost, Irin-Pirin, Trend…). So far sixteen of his books have been published. Some of his poems have been put to music and translated into Italian, English, German, Spanish, French, Czech, Slovenian, Slovak, Polish, Bulgarian, Russian, Romany, Albanian and Macedonian. His works have also appeared abroad in anthologies and almanacs.

He is the founder and president of the Croatian Literary Society and full-time member of several cultural associations: Croatian Writers’ Association, The Association of Croatian Haiku Poets, The Haiku Poets Association of Rijeka.

He is the initiator of the LITERATURE FESTIVAL “Book Friends Day” in Rijeka;  Journal of Culture “Literary Pen”; Literary Manifestations on the Island of Pag in memory of writer Ante Zemljar; the “Josip Eugen Šeta” Award, and the Literary Evenings called the Literary Set…

Up to the present day he has published the following collections of poems;

 

1.)  DESTINY’S STREAK (TRAG SUDBINE) (1997.); Publisher, CD Biblioteka VAL, Rijeka.

2.)          CHAINS OF COLOR & TRAP COLLECTORS (OKOVI BOJA & SAKUPLJAČI ZAMKI) (1997.); Publisher, CDM- Biblioteka VAL, Rijeka.

3.)  SILVER THREADS (SREBRNE NITI) (1998.); Publisher, ANDROMEDA, Rijeka.

    4.) NO ENTRY TO UNAUTHORIZED PERSONS  (ZABRANJEN ULAZ NEOVLAŠTENIM OSOBAMA)(1999.); Publisher, ANDROMEDA, Rijeka.

5.) BOSS OF HIS OWN TIME (GOSPODAR SVOGA VREMENA) (2003.); Publisher, ANDROMEDA, Rijeka.

6.) PRAZNINA / IL VUOTO / THE EMPTINESS, haiku  (2003.) Publisher DRUŠTVO HAIKU PJESNIKA- Rijeka.

7.) A LOST THOUGHT (IZGUBLJENA MISAO) (2004.); Publisher, TRILER, Rijeka.

  1. )  ČAROBNI PJEV/ IL CANTO MAGICO / MAGIC  SONG, haiku (2005. ); Publisher, DRUŠTVO HAIKU PJESNIKA – Rijeka.

9.)IN THE SILENCE OF A SHADOW (U TIŠINI SJENE) a selection of love poems, 2006; Publisher ANDROMEDA, Rijeka.

10.)  A FUCKER’S VERSES (FAKER STIHOVA) (under the pen name of Don Krak, 2006.); Publisher, Biblioteka Eros, one’s own edition, Rijeka.

11.)  THE HERMIT (PUSTINJAK) (2007.);  Publisher, Croatian Writers Association –  Branch of Rijeka and Verba d.o.o, Rijeka.

12.)  A MERRY CAROUSEL (VESELI VRTULJAK) (children’s poetry of a humanitarian nature, 2008); Publisher, Croatian Literary Society –  Osvit  and Liber d.o.o, Rijeka.

13.)  RIJEKA FOR THE INQUISITIVE (RIJEKA ZA RADOZNALE I.) (fijumanologija I.)

(co-author of collection of essays on the theme  RECOLLECTIONS ON THE OLD TOWN WHEN IT HAD A SOUL, 2008); Publisher, Croatian Literary Society “Osvit”’.

14.) SNOW  WHITE AS A GIFT  (SNJEGULJICA NA DAR)  ( co-author of children’s poems, of a humanitarian nature, 2009); Publisher, Croatian Literary Society..

15.) A SIGNET OF INK  (ŽIG OD TINTE) (selected poems 2009; Publisher, Croatian Literary Society.

16.) I Only Wrote One Poem for You…(a long poem of love translated into 13 languages, issued in 2011 by Publisher: Croatian Literary Society.