Ovo je abecedarij pisaca koji su ostavili manjeg ili većega traga u književnosti za djecu u Bosni i Hercegovini i široj regiji (a podrijetlom su iz BiH). Isti je u nastajanju i mole se svi koji imaju boljega uvida da se jave kako bi popis bio potpuniji. UVJET JE DA IMAJU MAKAR JEDNU OBJAVLJENU KNJIGU ZA DJECU…(neki su pisali samo prozu, neki samo poeziju, neki oboje, a tu su i autori igrokaza za djecu, slikovnica i sl.)

 • ABDAGIĆ, BAKIR
 • ABDAGIĆ Mirsad Kike
 • ALAUPOVIĆ, TUGOMIR
 • ALIĆ, SALIH
 • ALIKADIĆ, BISERA
 • ANDRIĆ, IVO MIJO
 • ANUŠIĆ Anđelko
 • ARAR, NENA
 • AVRAMOVIĆ – ČORDAŠEVIĆ ZORKA
 • BABIĆ – ĐULVAT, SANJA
 • BABIĆ, NEDELJKO
 • BAJRIĆ, RAZIJA
 • BAKIJA SABINA
 • BAŠAGIĆ, Safvet-beg
 • BAŠIĆ, STANISLAV
 • BAZDULJ – HUBIJAR NURA
 • BEĆIRBAŠIĆ, Mirsad
 • BEGANOVIĆ, SUADA
 • BEKRIĆ, Ismet
 • BENOVIĆ, LJUBICA
 • BERBIĆ, EŠREF
 • BERIĆ, Miladin
 • BERIĆ, Selena
 • BILBIJA, JELENA
 • BJELKIĆ, TODOR
 • BJELOŠEVIĆ, Predrag
 • BOJOVIĆ, Jovan – Joca
 • BOŠKOVIĆ SANJA
 • BOŽIČKOVIĆ NEVENKA
 • BRATIĆ, NATALIJA
 • BUDAK, PERO
 • CHRISTEN JEZERČIĆ, Ana
 • COCO, Kemal
 • ČARAPINA ĆULANIĆ, STANISLAVA
 • ČAUŠEVIĆ, DŽEMALUDIN
 • ČAUŠEVIĆ Kimeta
 • ČAVKIĆ, FEJZULAH
 • ČERKEZ, VLADIMIR
 • ČULIĆ, Jovo
 • ČVOROVIĆ, Aleksandra
 • ĆATIĆ, Musa Ćazim
 • ĆOPIĆ, Branko
 • ĆOSIĆ, Petar
 • ĆOSIĆ, ANTO
 • ĆOROVIĆ, Svetozar
 • DAMJANOVIĆ, LARA
 • DAMJANOVIĆ, Đuro
 • DAUPOVIĆ, Šefik-Fiko
 • DERAKOVIĆ, Kasim
 • DERONJIĆ, Bojana
 • DERVIŠEVIĆ, Husein
 • DESTANOVIĆ, Mirsada
 • DIJAK, Vlado
 • DIZDAREVIĆ, Zija
 • DRPA, Milena
 • DRAGIČEVIĆ Dragorad
 • DURAKOVIČ, Ferida
 • DŽAFIĆ, Rizo
 • DŽOGOVIĆ, Bela
 • ĐAKOVIĆ, Petar
 • ĐEDOVIĆ, Mehmed
 • ĐEKIĆ, Dragica
 • ĐURĐEVIĆ, Mišo
 • ĐURĐIĆ, Jovica
 • ELENIĆ Sadija LALA
 • EŠIĆ, Šimo
 • FEKETE – SULLIVAN, Marija
 • FEMENIĆ, Stanislav
 • FINCI, Jozef
 • GARDAŠ, Anato
 • GLIŠIĆ, Jelena
 • GRČINA, SEKA Nevenka
 • HAJDAREVIĆ, Hadžem
 • HALILOVIĆ SEADA
 • HAMZIĆ, EMSURA
 • HANDAN, KEMAL
 • HARBIĆ Rafija,
 • HASAGIĆ Alija Dubocanin
 • HASIĆ ZEJĆIR
 • HELAĆ MAKIĆ Elmira
 • HOROZOVIĆ, IRFAN
 • HOZIĆ ADVAN
 • HOZIĆ EMIRA
 • HROMADŽIĆ, AHMET
 • HUMO,Hamza
 • IBRAHIMOVIĆ, Amir
 • ILIČIĆ, Jagoda
 • ISAAC, Salih
 • ITEBEJAC, Ljubica
 • IVANKOVIĆ, Željko
 • JANKOVIĆ, Slobodan
 • JANJUŠIĆ, Rada
 • JAŠAREVIĆ, Adnadin
 • JAŠAREVIĆ, Senudin
 • JENKIĆ, Dragoljub
 • JEZILDDŽIĆ, Frano
 • JOVANOVIĆ m Zoran
 • JURIĆ, Sonja
 • JURIĆ, Zlatko
 • JURKOVIĆ, Jure
 • KADIĆ Lejla
 • KADRIĆ ŠIJAN, Amra
 • KADRIĆ, Halid
 • KAJAN, Ibrahim
 • KAJIĆ, Vladanka
 • KAPETANOVIĆ, Boro
 • KAPIDŽIĆ – HADŽIĆ, Nasiha
 • KARAČIĆ, Vendelin
 • KARADŽIĆ, Radovan
 • KARAN, Vasilije
 • KARAPETROVIĆ, Miloš
 • KARIĆ Hakija
 • KENOVIĆ-SALIHOVIĆ, Fikreta
 • KIŠEVIĆ, ENES
 • KIKIĆ, Hasan
 • KLARIĆ, Ivan
 • KLJAJIĆ, Ružica
 • KOBAŠ, IVO
 • KOKOŠAR, Miroslav
 • KOJOVIĆ TEPIĆ Jelena
 • KOLENDA SMAJLOVIĆ Rahmana
 • KOŠTRO, Miljenka
 • KOVAČ, Fuad
 • KOZARČANIN, Ivo ???
 • KOZIČ PRERADOVIĆ, Stevka
 • KRAJIŠNIK, Tereza
 • KRZMANIĆ, Franjo
 • KUČUK, Fahrudin
 • KUJUNDŽIĆ, Atif
 • KUKIĆ, Gordana
 • KULENOVIĆ, Skender
 • KULIDŽAN, Dragan
 • KUŽET, Dušanka
 • LATIĆ, Džemaludin
 • LIVOPOLJAC Orijana
 • LOLIĆ, Azra
 • LOMOVIĆ, Boško
 • LUJIĆ, Slavica
 • MAHMUTEFENDIĆ, Kemal
 • MAJIĆ, Vlatko
 • MAMELEDŽIJA, Rabija
 • MARIČIĆ, Đuro
 • MARKOVIČ, Milan
 • MARTIĆ, Nikola
 • MASLAĆ, Mile
 • MATANOVIĆ, Julijana
 • MIKIĆ, Aleksa
 • MIKIĆ Janja
 • MILADIĆ,Jovo
 • MILAKOVIĆ, Josip
 • MILENIĆ, Žarko
 • MILOŠEVIĆ, Velimir
 • MIŠETIĆ, Anica
 • MITROVIĆ, Isaije
 • MUJKIĆ, Avdo
 • MULIĆ, Hamdija
 • MULABDIĆ, Edhem
 • MULABDIĆ Sead
 • MUSAGIĆ, Mujo
 • MUSIĆ, Alija
 • MURATBEGOVIĆ, Ahmet
 • NAKIĆ, Šefket
 • NAMETAK Alija
 • NASTIĆ, Vladimir
 • NIKOLETIĆ, Tode
 • NOGO, Rajko Petrov
 • NUIĆ, Iva
 • OMEROVIĆ, Muharem
 • ORAŠANIN, Milijana
 • OSMANCEVIC ĆURIĆ, Enisa
 • OSTI, Josip
 • OSTOJIĆ, Ljubica
 • OSTOJIĆ, Zdravko
 • PANDŽO, Šukrija
 • PAVLOVIĆ Brato
 • PAVLOVIĆ, Ranko
 • PAVLOVIĆ-GRGIĆ Lidija
 • PEJOVIĆ, Jelena
 • PLANJAC, Bejruzin Hajro
 • POPOVIĆ, Dragica
 • POPOVIĆ  Edo
 • PRERADOVIĆ, Ranko
 • PRŽULJ, Željko
 • RADANOVIĆ, Nenad
 • RAKITA, Stanko
 • RAMLJAK Ivan Ićan
 • RISOJEVIĆ, Ranko
 • RISTIĆ, .Anđelko
 • RORIĆ, Ivica Vanja
 • SALIHOVIĆ Esmir
 • SALTAGIĆ, Idriz
 • SAMAKOVLIJA Isak
 • SAMARDŽIJA, Radoslav
 • SARAJLIĆ, Izet
 • SARAJLIĆ, Nafija
 • SARAJLIĆ Šemsudin
 • SIJARIĆ, Ćamil
 • SEJFIĆ, Šeća
 • SEKULIĆ, Dara
 • SELAK, Jelica
 • SEMANIĆ, Arif
 • SLADOJE, Đorđo
 • SKRINJAR TVRZ,Valerija
 • SOLAR, Pero
 • SOLDO, Ružica
 • SMOLIĆ, Željko
 • STANIĆ, Anto
 • STEVIĆ, Panto
 • STIPANOVIĆ Đuro
 • STOJČINOVIĆ NIKOLIĆ Jovanka,
 •   STOŠIĆ, Nevena
 •   SULJAKOVIĆ, Nura
 • ŠARIĆ, Muhidin
 • ŠARIĆ, Žarko
 • ŠENFELD – OLJAČA, Kornelija
 • ŠIMIĆ, Nikola Tonin
 • ŠKOBIĆ, Savo
 • ŠUBAŠIĆ, Mira
 • ŠUVALIĆ, Murat
 • TRIFUNOVIĆ, Duško
 • TRTAK, Smail
 • TRUHELKA, Agata
 • VLAJIĆ, Đorđe
 • VOJVODIĆ, Ljilana
 • VOLIĆ, Božena
 • VUKELIĆ, VID Vicko
 • VUKOVIĆ, Goran
 • VUKOVIĆ, Mirko
 • ZAKIĆ, Stojanka SEKA
 • ZALIHIĆ, Almir
 • ZELJKO, Ružica
 • ZUBAC, Pero
 • ZUBAC- IŠTUK Ruža
 • ZEKIĆ Ivana
 • ŽUJO, Valerijan

Na popisu se nalazi na dan 31. 12. 2021. godine 237 imena od čega 77 žena.

Oko 130 autora je objavilo najmanje jednu knjigu poezije za djecu a njih oko 100 su rodjeni u Bosni i Hercegovini.