Ovo je abecedarij pisaca koji su ostavili manjeg ili većega traga u književnosti za djecu u Bosni i Hercegovini i široj regiji (a podrijetlom su iz BiH). Isti je u nastajanju i mole se svi koji imaju boljega uvida da se jave kako bi popis bio potpuniji. UVJET JE DA IMAJU MAKAR JEDNU OBJAVLJENU KNJIGU ZA DJECU…(neki su pisali samo prozu, neki samo poeziju, neki oboje, a tu su i autori igrokaza za djecu, slikovnica i sl.)

 1. ABDAGIĆ, BAKIR
 2. ALAUPOVIĆ, TUGOMIR
 3. ALIĆ, SALIH
 4. ALIKADIĆ, BISERA
 5. ANDRIĆ, IVO MIJO
 6. ANUŠIĆ Anđelko
 7. ARAR, NENA
 8. AVRAMOVIĆ – ČORDAŠEVIĆ ZORKA
 • BABIĆ – ĐULVAT, SANJA
 • BABIĆ, NEDELJKO
 • BAJRIĆ, RAZIJA
 • BAKIJA SABINA
 • BAŠAGIĆ, Safvet-beg
 • BAŠIĆ, STANISLAV
 • BAZDULJ – HUBIJAR NURA
 • BEĆIRBAŠIĆ, Mirsad
 • BEGANOVIĆ, SUADA
 • BEKRIĆ, Ismet
 • BENOVIĆ, LJUBICA
 • BERBIĆ, EŠREF
 • BERIĆ, Miladin
 • BERIĆ, Selena
 • BILBIJA, JELENA
 • BJELKIĆ, TODOR
 • BJELOŠEVIĆ, Predrag
 • BOJOVIĆ, Jovan – Joca
 • BOŠKOVIĆ SANJA
 • BOŽIČKOVIĆ NEVENKA
 • BRATIĆ, NATALIJA
 • BUDAK, PERO
 • CHRISTEN JEZERČIĆ, Ana
 • COCO, Kemal
 • ČARAPINA ĆULANIĆ, STANISLAVA
 • ČAUŠEVIĆ, DŽEMALUDIN
 • ČAUŠEVIĆ Kimeta
 • ČAVKIĆ, FEJZULAH
 • ČERKEZ, VLADIMIR
 • ČULIĆ, Jovo
 • ČVOROVIĆ, Aleksandra
 • ĆATIĆ, Musa Ćazim
 • ĆOPIĆ, Branko
 • ĆOSIĆ, Petar
 • ĆOSIĆ, ANTO
 • ĆOROVIĆ, Svetozar
 • DAMJANOVIĆ, LARA
 • DAMJANOVIĆ, Đuro
 • DAUPOVIĆ, Šefik-Fiko
 • DERAKOVIĆ, Kasim
 • DERONJIĆ, Bojana
 • DERVIŠEVIĆ, Husein
 • DESTANOVIĆ, Mirsada
 • DIJAK, Vlado
 • DIZDAREVIĆ, Zija
 • DRPA, Milena
 • DRAGIČEVIĆ Dragorad
 • DURAKOVIČ, Ferida
 • DŽAFIĆ, Rizo
 • DŽOGOVIĆ, Bela
 • ĐAKOVIĆ, Petar
 • ĐEDOVIĆ, Mehmed
 • ĐEKIĆ, Dragica
 • ĐURĐEVIĆ, Mišo
 • ĐURĐIĆ, Jovica
 • ELENIĆ Sadija LALA
 • EŠIĆ, Šimo
 • FEKETE – SULLIVAN, Marija
 • FEMENIĆ, Stanislav
 • FINCI, Jozef
 • GARDAŠ, Anato
 • GLIŠIĆ, Jelena
 • GRČINA, SEKA Nevenka
 • HAJDAREVIĆ, Hadžem
 • HALILOVIĆ SEADA
 • HAMZIĆ, EMSURA
 • HANDAN, KEMAL
 • HARBIĆ Rafija,
 • HASAGIĆ Alija Dubocanin
 • HASIĆ ZEJĆIR
 • HOROZOVIĆ, IRFAN
 • HOZIĆ ADVAN
 • HOZIĆ EMIRA
 • HROMADŽIĆ, AHMET
 • HUMO,Hamza
 • IBRAHIMOVIĆ, Amir
 • ILIČIĆ, Jagoda
 • ISAAC, Salih
 • ITEBEJAC, Ljubica
 • IVANKOVIĆ, Željko
 • JANKOVIĆ, Slobodan
 • JANJUŠIĆ, Rada
 • JAŠAREVIĆ, Adnadin
 • JAŠAREVIĆ, Senudin
 • JENKIĆ, Dragoljub
 • JEZILDDŽIĆ, Frano
 • JOVANOVIĆ m Zoran
 • JURIĆ, Sonja
 • JURIĆ, Zlatko
 • JURKOVIĆ, Jure
 • KADIĆ Lejla
 • KADRIĆ ŠIJAN, Amra
 • KADRIĆ, Halid
 • KAJAN, Ibrahim
 • KAJIĆ, Vladanka
 • KAPETANOVIĆ, Boro
 • KAPIDŽIĆ – HADŽIĆ, Nasiha
 • KARAČIĆ, Vendelin
 • KARADŽIĆ, Radovan
 • KARAN, Vasilije
 • KARAPETROVIĆ, Miloš
 • KENOVIĆ-SALIHOVIĆ, Fikreta
 • KIŠEVIĆ, ENES
 • KIKIĆ, Hasan
 • KLARIĆ, Ivan
 • KLJAJIĆ, Ružica
 • KOBAŠ, IVO
 • KOKOŠAR, Miroslav
 • KOLENDA SMAJLOVIĆ Rahmana
 • KOŠTRO, Miljenka
 • KOVAČ, Fuad
 • KOZARČANIN, Ivo ???
 • KOZIČ PRERADOVIĆ, Stevka
 • KRAJIŠNIK, Tereza
 • KRZMANIĆ, Franjo
 • KUČUK, Fahrudin
 • KUJUNDŽIĆ, Atif
 • KUKIĆ, Gordana
 • KULENOVIĆ, Skender
 • KULIDŽAN, Dragan
 • KUŽET, Dušanka
 1. LATIĆ, Džemaludin
 2. LIVOPOLJAC Orijana
 3. LOLIĆ, Azra
 4. LOMOVIĆ, Boško
 5. LUJIĆ, Slavica
 1. MAHMUTEFENDIĆ, Kemal
 2. MAJIĆ, Vlatko
 3. MAMELEDŽIJA, Rabija
 4. MARIČIĆ, Đuro
 5. MARKOVIČ, Milan
 6. MARTIĆ, Nikola
 7. MASLAĆ, Mile
 8. MATANOVIĆ, Julijana
 9. MIKIĆ, Aleksa
 10. MIKIĆ Janja
 11. MILADIĆ,Jovo
 12. MILAKOVIĆ, Josip
 13. MILENIĆ, Žarko
 14. MILOŠEVIĆ, Velimir
 15. MIŠETIĆ, Anica
 16. MITROVIĆ, Isaije
 17. MUJKIĆ, Avdo
 18. MULIĆ, Hamdija
 19. MULABDIĆ, Edhem
 20. MULABDIĆ Sead
 21. MUSAGIĆ, Mujo
 22. MUSIĆ, Alija
 23. MURATBEGOVIĆ, Ahmet
 1. NAKIĆ, Šefket
 2. NAMETAK Alija
 3. NASTIĆ, Vladimir
 4. NIKOLETIĆ, Tode
 5. NOGO, Rajko Petrov
 6. NUIĆ, Iva
 1. OMEROVIĆ, Muharem
 2. ORAŠANIN, Milijana
 3. OSMANCEVIC ĆURIĆ, Enisa
 4. OSTI, Josip
 5. OSTOJIĆ, Ljubica
 6. OSTOJIĆ, Zdravko
 1. PANDŽO, Šukrija
 2. PAVLOVIĆ Brato
 3. PAVLOVIĆ, Ranko
 4. PAVLOVIĆ-GRGIĆ Lidija
 5. PEJOVIĆ, Jelena
 6. PLANJAC, Bejruzin Hajro
 7. POPOVIĆ, Dragica
 8. POPOVIĆ  Edo
 9. PRERADOVIĆ, Ranko
 10. PRŽULJ, Željko
 1. RADANOVIĆ, Nenad
 1. RAKITA, Stanko
 2. RAMLJAK Ivan Ićan
 3. RISOJEVIĆ, Ranko
 4. RISTIĆ, .Anđelko
 5. RORIĆ, Ivica Vanja
 1. SALIHOVIĆ Esmir
 2. SALTAGIĆ, Idriz
 3. SAMAKOVLIJA Isak
 4. SAMARDŽIJA, Radoslav
 5. SARAJLIĆ, Izet
 6. SARAJLIĆ, Nafija
 7. SARAJLIĆ Šemsudin
 8. SIJARIĆ, Ćamil
 9. SEJFIĆ, Šeća
 10. SEKULIĆ, Dara
 11. SELAK, Jelica
 12. SEMANIĆ, Arif
 13. SLADOJE, Đorđo
 14. SKRINJAR TVRZ,Valerija
 15. SOLAR, Pero
 16. SOLDO, Ružica
 17. SMOLIĆ, Željko
 18. STANIĆ, Anto
 19. STEVIĆ, Panto
 20. STIPANOVIĆ Đuro
 21. STOJČINOVIĆ NIKOLIĆ Jovanka,
 22.   STOŠIĆ, Nevena
 23.   SULJAKOVIĆ, Nura
 • ŠARIĆ, Muhidin
 • ŠARIĆ, Žarko
 • ŠENFELD – OLJAČA, Kornelija
 • ŠIMIĆ, Nikola Tonin
 • ŠKOBIĆ, Savo
 • ŠUBAŠIĆ, Mira
 • ŠUVALIĆ, Murat
 • TRIFUNOVIĆ, Duško
 • TRTAK, Smail
 • TRUHELKA, Agata
 • VLAJIĆ, Đorđe
 • VOJVODIĆ, Ljilana
 • VOLIĆ, Božena
 • VUKELIĆ, VID Vicko
 • VUKOVIĆ, Goran
 • VUKOVIĆ, Mirko
 • ZAKIĆ, Stojanka SEKA
 • ZELJKO, Ružica
 • ZUBAC, Pero
 • ZUBAC- IŠTUK Ruža
 • ZEKIĆ Ivana
 • ŽUJO, Valerijan

Na popisu se nalazi na dan 9. 11. 2021. godine 230 imena od čega 76 žena.

Oko 130 autora je objavilo najmanje jednu knjigu poezije za djecu a njih oko 100 su rodjeni u Bosni i Hercegovini.