Ljubav je snošljiva

Tolerira sva snalaženja i nesnalaženja

.

Ljubav je razumna

Jer razumije sva nerazumijevanja

.

Ljubav je istinski humana

Jer ne traži hvale ni uzvrata

.

Ljubav je iskrena

Jer nema skrivenih namjera

.

Ljuba je obazriva

Ali se ne povlači na rezervni položaj

.

Ljubav je raj u duši

Ali svaki raj ima svoju zabranjenu jabuku

.

Nije bitno tko je prvi ubrao i dao drugome da kuša

Jer bez ljubavi oboje padaju.