Statistički pokazatelji za 2020. su baš takvi ako kompjutor ne laže

 1. Ismet Bekrić: Tri pjesme za djecu
 2. Ivica Vanja Rorić; NAJLJEPŠE PJESME ZA DJECU
 3. NASIHA KAPIDŽIĆ – HADŽIĆ: najljepše pjesme za djecu
 4. Tode Nikoletić: NAJLJEPŠE PJESME ZA DJECU
 5. RAJKO PETROV NOGO: najljepše pjesme za djecu
 6. Džemaludin Latić: SREBRENE PJESME
 7. Duško Trifunović: NAJLJEPŠE PJESME ZA DJECU
 8. Velimir MILOŠEVIĆ : NAJLJEPŠE PJESME ZA DJECU
 9. ŠIMO EŠIĆ – NAJLJEPŠE PJESME ZA DJECU
 10. Enes Kišević: NAJLJEPŠE PJESME ZA DJECU
 11. Vid Vicko Vukelić: NAJLJEPŠE PJESME ZA DJECU
 12. JOVO ČULIĆ. najljepše pjesme za djecu
 13. Đuro MARIČIĆ: najljepše pjesme za djecu
 14. Muhidin Šarić: NAJLJEPŠE PJESME ZA DJECU
 15. Mujo Musagić: najljepše pjesme za djecu
 16. NURA BAZDULJ – HUBIJAR; najljepše pjesme za djecu
 17. Ljubica Ostojić: NAJLJEPŠE PJESME ZA UNUČICU
 18. Ranko Risojević: NAJLJEPŠE PJESME ZA DJECU
 19. Jelena Glišić: NAJLJEPŠE PJESME ZA DJECU
 20. IBRAHIM KAJAN: najzanimljivije pjesme za djecu