GORDANI

Ne vjerujem da sam živio život

prije ovoga života što ga živim sada

jer tad bi se sigurno sjećao tebe.

Ne želim život poslije ovoga života

što ga živim sada,

 ako tamo neće biti tebe.

NENAD