jedna je Gordana

jadransko more zatočila

u svojim plavim očima

jedna je Gordana

Nešina noćna mora

mori ga noćima

to što mu čini Gordana

na tragu je 

ljubavnoga zločina