OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kada se probijem do kolibe

našeg suočavanja sa istinom

kroz lavirinte bez smjerokaza

umjesto ruže darivat ću ti rajčicu

i uznijeti u rajske visine

gdje je ljubav biserno čista

izbor jedan ali vrijedan

ljubljenici ne posjeduju već daruju

gdje su ratnici vitezovi

gdje sami nisu usamljeni

gdje su vijerni odani svome izvoru

a ljubav oplođuje bezuvjetnim voljenjem

Ako i zakasnim znaj da su me zadržali

ne mogu me pokolebat nikakve prepreke

do li strah da se ti ne umoriš od čekanja

na tom jedinom putu u više sfere

na kojemu sačekujemo jedno drugo

da bi što duže zajedno išli

jer dočekavanje u zasjedi

nije naša istina niti je naša sudbina

 

ANTO ZIRDUM