Sama ću dati

nakupljene oči

i rasteretiti bolna rebra

kroz koja si kao kreditna kartica

šaltao čekanja.

Nećeš mi dušu,

nećeš mi dah oduzeti.

Sama ću dati.

Oh, toliko imam.

Moj rebromat izdašno siječe.

I kada klonem.

I, ako klonem.

Posljednju karticu mogu isplatiti.