kamin

Ugasi svetlo,

uključi napajanje,

navuci osmeh

i pusti milovanje.

Pokvari  program,

memoriju izbriši,

otvori oči

i telom me udiši.

Na prste stavi

sloj tanke kože,

pa pusti pipke

neka se umnože.

Upij me do kosti

u sebe me zatvori,

poljubi me u mozak

u sluz me pretvori.

Neka moja krv

bude deo tebe,

za mrvu bliskosti

dajem celog sebe.