Bio sam lijep i pametan, marljiv i pošten

roditelji mi nadjenuli ime NOA,

želeći valjda da budem miljenik Sveznajućeg

a tako i bi: Svevišnji mi se ukaza i reče:

 

Noa, pokupi sinove svoje i žene njihove,

kćerke svoje i muževe njihove

i sve životinje koje mogu živjeti pod zemljom

od svega po par, i otiđi u atomsko sklonište

na planini Ararat, za koje više nitko ne zna

a opremljeno je za 40 godina života

Ulaz za sobom zaruši sa 40 tona kamenja

i ne izlazi dok ne prođe 40 godina, ni za živu glavu

Tako učinih, a onda doista bi kataklizma.

Neki bogataš, car ili predsjednik, napravio je

ovo, baš po svojoj volji jer svega bijaše taman

da 40 ljudi preživi 40 godina, osim svjetla.

Generator se pokvario a rezervnih dijelova nije bilo

netko je samo to zaboravio ostaviti za one koji će

ljudski život produžiti kada planeta procvjeta pečurkama.

No, sinovi i žene njihove, kćeri i muževi njihovi

ne mogoše sputati nagon života i u toj tami

Počeše se množiti ko krtice i zečevi.

Tridesete godine i hrane poče nestajati

te tunele počeše kopati u potrazi za glistama…

Unuk moj Enoh kopao je prema površini

da ne bijah priseban, i dobre pameti

bez obzira što su me stare kosti žuljale

došlo bi do katastrofe, jer Svevišnji  mi je rekao:

Ni za živu glavu, a to je značilo upravo to.

I tako, prođe zadanih četrdeset godina

i ja krenuh onim Enohovim kanalom ka površini

Enoh je malim nožićem došao do  žilja

a moje srce zadrhta kao kad sam svoju dragu

ugledao na prvom sastanku

Staračkom rukom probio sam rupu i trak svjetla

ko priviđenje probi se u rupu

Enoh ko krtica skoči nazad, a ja osjetih bol

zasljepljenja i shvatih da moram čekati noć

da bi svoje potomke izveo da vide

ono što je ostalo od našega svijeta.

Izašli su, al nisu ništa vidjeli, ne zbog mraka

a bolje i da nisu, jer će im moj bivši svijet

ostati u sjećanju onakvim kakvog sam ga ja predočio,

a njima će njihov svijet ipak biti draži jer je njihov.