Kao da je lako

Na vlasima nositi utege

Perina poštenja

 

Kao da je lako

U kutovima usana

Jozin prkos krotiti

 

Kao da je lako

Trčati

Brzinom Šimine molitve

 

Kao da je lako

Smirivati Ivanovu pjesmu

Ispod dlijeta na promaji

 

Kao da je lako

Lucinom šutnjom

Istinu roditi

 

Kao da je lako

Biti najglasniji potomak

Prešućenog

 

Iz knjige Leteći ljudi (Klepsidra, Kreševo, 2015.)