Tebi je vrućica i herpes bolan.

Ja daleko.

Mogu ti dati samo salvu savjeta.

Utvaram sebi, likujem.

Misli, misli, one me more.

Utvaram sebi.

 

Kada bih magla mogla te dotaći,

umjesto tuđinskih  vjetrova ?

Možda umišljam, tko bi znao?

Tebi bi bilo bolje.

Misli, misli, likujem dalje.

 

Kamenje sivo ono je krivo.

Ono ne šušti, ne diše,

studeno studen iz njega studi.

 

Lagala bih kada bih rekla.

Da, to je, baš to je kisela jabuka.

E nije kćeri, to ti je meni

opora, mala, zelena divljaka.