Kad sunce miriše
i noću kad otkrivaju grudi
bole me u njima zubi.

Grke kao čežnja
u biljegu samoće
nisu voćne.

Neću se umorit’ u traženju
sve dok ne zagrizem slatko
u Evu.