Mlađa kćerka bana bosnaskog Stipoša

Udala se za Hermana prvog Celjskog

a rodila  Hermana drugog

grofa Cedljskog i bana hrvatskog.

Iako nije mala stvar biti

hrvatsko-dalmatinski i slavonski ban

Ne bi to imalo nekog značaja

za dobrosusjedstvo preko mlijeka

da Herman drugi nije bio krvni otac

Barbare Celjske, druge supruge

cara Svetog Rimskog Carstva,

Žigmunda Luksemburškog.

Tako je  Katarina Koromanić,

čija majka bješe potomak

hrvatske vladarske porodice

a baka kćerka srpskog kralja,

a prabaka potomak dinastije Anžuj

i ugarske princeze čija je majka bila

kćerka poglavara turskog plemena Kumana

zapravo predak svih današnjih

evropskih kraljevskih dinastija.

[1] Herman II Celjski (13601435), hrvatsko-dalmatinski i slavonski ban, je najveći predstavnik grofova celjskih. Sin je Hermana I  i Katarine Kotromanić. Nakon teškog poraza što ga je sultan Bajazid I nanio vojsci Žigmunda Luksemburškog, 1396.  on spašava Žigmundu život, i ovaj mu je tada obećao da će oženiti njegovu kćerku Barbaru, ali zbog njene mladosti do zaruka dolazi tek krajem 1405.  godine.