Nekako koračali boemi, sa rajom

Kaldrmom i prašnim putevima

Šeretski se smijući životu

Zagrizli jabuke, iz nje rakije pravili

Slatke i kisele

Pa otišli Nebu na odmor

Jedan nedavno a jedan

Eto, prošle godine

Sad rukom pod ruku

Pjevaju

U jabuku će zagristi

Slatku il’ kiselu

Njima svejedno

Ilija će k’o gromovnik zagrmjeti

Mahić će osmjehom mahnuti