Sinoć sam sanjala da letim,

ne u visinu,

nego odmah iznad krovova,

 

zapravo,

to nisu bili krovovi

mnogi su srušeni

i te kuće su bez pokriva,

 

ali to i nisu bile kuće,

nisu ni kolibe,

nemaju crveni crijep

i umjesto prozora zjape rupe,

 

(uplaših se nad tim prizorom

ko li tu živi?

koga mogu da udome?)

 

no ne vidjeh nikoga,

ulice bez djece sablasno su gluhe,

nema ni drveća ni ptica,

poneka lopta probušena

i prazno bure od oružja,

 

a na jednom mjestu

među igračkama sivim od pepela

ugledah novu geografsku kartu

sa nacrtanim putovima

ka zapadnoj strani

sumraka.