U simonove oči usjekla su se dva puta
Prvi, koji je vodio iz tijela matere
u njegovo selo
a u koje je došao zatvorenih očiju
I drugi, na koji je krenuo bos
i pješke
sa podvezanim očima
Ni na jednom ni na drugom
nije znao kuda ide
ni da li će se ikada vratiti
Znao je samo da ga peku oči
od straha od jame iz koje se ne izlazi
sa istim tijelom i istom dušom.