35407_1510632571475_480996_n

Ti si kao divlja rijeka
sklona poplavama
Čezneš za ravnicom
Koja će te umiriti
Vratiti u korito
U ravnici se uznemiriš
Jer su ti strme obale u venama
A obzori u visokim brdima
Tvoja narav je vilena
voljene obdaruješ čarima
a omrzle najgorim kletvama
Braniš se kao divlja svinja
A napadaš poput vuka
Pritajenog u četvrtoj dimenziji
Mračnih bosanskih šuma
Poenta ove pjesme je u tome
Da ja tebe volim i kakva jesi
I kakva nisi taman toliko
Da se plašim susresti te
Kao najljepše gljive ludare
Ti si moja opora zamjenica
Usamljeni svjetionik u bezpregledu
Koji s čežnjom gelada
svoj odraz na drugoj strani tjesnaca…