ruza

Onaj koji se zamjeri mravu

ne može biti sasvim u pravu,

jer su malenom mravu dali

da mu i prijestupi budu mali.