12576169_10208336537161147_108197579_n

 

Košulja bez sna

 

Jedna košulja plava

svu noć

nije mogla da spava,

i napravila je toliku

galamu i viku

da je probudila

sve na štriku,

a i one ispod štrika

probudila je

njena vika.

 

Probudili su se

i mravi u travi

i u podrumu miši,

u strahu su

postali tiši,

čula je i sova

pa je

huknula sa krova.

 

Jedino naša

keruša Doli

nije čula galamu i viku

i njoj je

na prvi pogled

bilo sve u redu

oko štrika

i na štriku.

 

Već nekoliko dana

njena budnost ne radi,

ali s razlogom –

oštenila je

punu kolibu štenadi.

 

Zato ne brine ona

za tamo

košulje neke

niti za snove:

miševa, sova i mrava,

njoj je bitno

da se njena

dječurlija

dobro najede

i naspava.

 

 

April

 

Svaki mjesec u godini

ima svoje čari,

no april je ipak

baš priča za sebe.

U aprilu rađaju se

pupci i behari,

najzovnije tad su pjesme

slavuja i zebe.

 

Svaki mjesec u godini

spomena je vrijedan,

svaki mjesec, priča za se,

Božije je čudo.

Ali meni kao april

nije baš ni jedan,

sa aprilom ja oživim

zaljubim se ludo.

 

 

Magareće uši

 

Zašto magarci

imaju duge uši?

Možda zato

što imaju kratke noge.

 

Jer kada bi imali

kraće uši a duže noge,

onda bi se oni,

umjesto magarci,

zvali konji!

 

 

Hakija KARIĆ

Rođen je 1966. godine u mjestu Palanka kraj Brčkog. Do sada je objavio devet knjiga od čega su pet zbirke poezije za odrasle, jedna zbirka pezije za djecu, jedna zbirka priča i jedna monografija njegovog rodnog mjesta.

Poezija mu je prevođena na: njemački, albanski, poljski, danski, engleski, armenski i makedonski jezik. Pored poezije i proze, piše i dramske tekstove, te recenzije i književne kritike. Prevodi sa njemačkog i makedonskog jezika.

Član je Društva novinara BiH, Društva pisaca BiH, te redakcije časopisa za književnost i kulturu RIJEČ.

E-mail: hakija_karic@hotmail.com