Od ljubavi život

 

Mila moja

produžetak budi

naš životni

 

Damar  tijala

da ti osjetim

dušu svoju

u tvoja nadanja

utopim

 

Na dlanu ljubav

da mi podariš

novorođenim

da se završi

ljubavi naše radi