grah za iliju ladinan

HKD NAPREDAK – podružnica Vitez  – organizacijski odbor

Poziva pjesnike da prijave svoje sudjelovanje na V. performansu GRAH ZA ILIJU LADINA s pjesmom na temu: OD ČEGA ŽIVE DJECA U KOLIBI po stihu Ilije Ladina

iz pjesme LJUBAV U KOLIBI.

Pjesme treba slati na email adrese: anzortia@gmail.com i

kolonija.ilije.ladina@gmail.com

najkasnije do 13. 11. 2015. godine u 12. sati

PERFORMANS “GRAH ZA ILIJU LADINA”održat će se ili 14. 11. ili 21.11. 2015. (ovisno o vremenskim prilikama) u Vitezu u klubu HKD Napredak s početkom u 12,00 sati

Natjecati se za SLAVODOBITNIČKU TITULU mogu samo oni pjesnici koji sami interpretiraju svoju pjesmu.

Po završetku V. performansa organizator će pripremiti zbornik pobjedničkih i najboljioh pjesama koji će biti promoviran na VI. performansu.