pasazera

Ne treba se ljutiti na ljude koji te ne razumiju

Sve dok ti ne počnu braniti pravo da drukčije misliš

Ne treba se svađati s ljudima koji te ne razumiju

Sve dok te ne počnu vrijeđati što drukčije misliš

Ne treba se bojati onih koji te ne razumiju

Sve dok ti ne zaprijete smrtnom prijetnjom

Ni tad se ne boj, nego uzvrati prijetnju

I pokaži da nisi janje za klanje

Al svakao se zapitaj: zašto te ne razumiju

Ili još bolje: razumiješ li ti njihovo nerazumijevanje.