Hajde da pričamo

o tome

kako smo pametni
a pameti nemamo
kako smo mudri
a mudrost vidjeli nismo
kako smo srdačni
a srca smo srušili
kako smo vjernici
a stid smo izgubili

hajde da pričamo
o razlikama
koje tražimo

hajde da pričamo
o putevima
kojim ne hodimo

hajde da pričamo
o prošlosti
kojoj se vraćamo

hajde da pričamo
o budućnosti
od koje bježimo

hajde da pričamo
o udaljenosti
tvojih i mojih
očiju
koje ne vide
o ušima
koje ne čuju
o srcima
do kojih ništa ne dopire

hajde da pričamo
o bilo čemu
samo ne o tome
da ne umijemo
živjeti kao ljudi