grah za iliju ladinan

Kad bih dobio na lutriji
Jedan bih dio uložio
U sabrana djela
Ilije Ladina
Pa bih od prodaje
I profita
Kupio
Deset ili svih dvadeset tona
Ribljih konzervi
I sve bih poslao Gore
Iliji Ladinu
Neka jede, neka se hrani –
narednih dvije tisuće i petnaest godina
I gajbu piva, molit ću lijepo,
Poslao bih mu, odsebe,
Da zalije, u dane blagdanske!