OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

KNJIGA

Ne, knjiga ne živi
da police krivi,
niti da vitrine
štiti od prašine.

Knjiga ima krila,
može da poleti.
Baš bi sretna bila,
na dlan da ti sleti.

Ona tajne skriva,
blaga gdje su skrita
i o tome sniva –
neko da je čita.

DUGA

Kiša bila,
kiša lila,
sad se duga izdužila.

Duga bila
pa se svila,
grad je cijeli okružila.

Kiša pala,
kiša stala,
oblake je rastužila.

Djeca znala,
istrčala,
svjetlost im se pridružila.

NAOČALE

Nervozan je dido danas
nije mu do šale.
Izgubio – kaže – opet
svoje naočale.

Obilazi sva ta mjesta
gdje su prije bile.
Danas su se naočale
malo bolje skrile.

Konačno ih pronašao,
sav blista od sreće.
Didina se ruka stara
prema nosu kreće.

Unuka mu izrazila
tad čuđenje svoje:
Zašto dido danas nosiš
naočale dvoje?

KEMAL HANDAN, Banja Luka, 1956. (ŽIVI U USA)

Objavljena književna djela:
• Usnula planeta, pjesme za djecu Tuzla 2011.
• Arija iz akvarija, pjesme za djecu Tuzla 2012.

…Autor s čitaocem dijeli svoju vezanost za zavičaj, duhovito tumači povijest i povijesne ličnosti, bića iz životinjskog carstva stavlja u šaljive kontekste, opjevava ljubav prema bliskim…Sve što autor pamti, zna, vidi, pretvara u pjesmu, riječi su mu povjerioci intima, prijatelji koje pomno bira, kojima vjeruje i koji mu uzvraćaju skladom, tugom ili radošću…

Mirsad Bećirbašić