NEVIDLJIVI DIV

Nevidljivi div,
srdit i ljut,
kreće na put.
S juga ili sjevera,
ne vidiš ga,
a on sve rastjera.
Kida lišće, lomi grane,
baca ih na sve strane.
Uhvatiti se ne da,
ljulja sve odreda.
Oblake ganja,
daljine sanja,
i gdje stiže
prašinu diže.
Hara brz i živ
nevidljivi div.

mozaik

SUNCOSFERA

Sunce
svijetli,
sjaji,
sjenu
stvara,
stalno
skiće,
sa sumrakom
sretno spava,
sa svitanjem
snove spočitava.
Stoljećima
stalno se smije,
svjetlost sije,
slobodno
svodom
se skliže,
svugdje stiže,
studen stjera,
sa suncem
sretna je sva
SUNCOSFERA.

ZEKIN SAN

Jedan mali zeko
snio čudan san,
otputovati u veliki grad
na samo jedan dan.

Otišao zeko
u veliki grad,
ni slutio nije
za nevolje tad.

Iako je zeko
hitar i mlad,
uvidio je brzo
da za njega nije grad.

Nigdje mrkvice,
kupusa i zelja,
tmuran je grad,
ne nudi veselja.

Izgubljen u magli
i strci grada,
sjetio se šume,
zasitio gradskog slada.

Razočaran, vratio se
u svoj prirodni raj,
i čudnim snovima
tu je bio kraj.