Ovo je abecedarij pisaca koji su ostavili manjeg ili većega traga u književnosti za djecu u Bosni i Hercegovini i široj regiji (a podrijetlom su iz BiH). Isti je u nastajanju i mole se svi koji imaju boljega uvida da se jave kako bi popis bio potpuniji. UVJET JE DA IMAJU MAKAR JEDNU OBJAVLJENU KNJIGU ZA DJECU… paun (neki su pisali samo prozu, neki samo poeziju, neki oboje, a tu su i autori igrokaza za djecu, slikovnica i sl.)

A

ABDAGIĆ, BAKIR

ALAUPOVIĆ, TUGOMIR

ALIĆ, SALIH

ALIKADIĆ, BISERA

ANDRIĆ, IVO MIJO

ANUŠIĆ Anđelko

ARAR, NENA

AVRAMOVIĆ – ČORDAŠEVIĆ ZORKA

B

BABIĆ – ĐULVAT, SANJA

BABIĆ, NEDELJKO

BAJRIĆ, RAZIJA

BAKIJA SABINA

BAŠAGIĆ, Safvet-beg

BAŠIĆ, STANISLAV

BAZDULJ – HUBIJAR NURA

BEĆIRBAŠIĆ, Mirsad

BEGANOVIĆ, SUADA

BEKRIĆ, Ismet

BENOVIĆ, LJUBICA

BERBIĆ, EŠREF

BILBIJA, JELENA

BJELKIĆ, TODOR

BJELOŠEVIĆ, Predrag

BOJOVIĆ, Jovan – Joca

BOŠKOVIĆ SANJA

BOŽIČKOVIĆ NEVENKA

BRATIĆ, NATALIJA

BUDAK, PERO

C

CHRISTEN JEZERČIĆ, Ana

COCO, Kemal

Č

ČARAPINA ĆULANIĆ, STANISLAVA

ČAUŠEVIĆ, DŽEMALUDIN

ČAUŠEVIĆ Kimeta

ČAVKIĆ, FEJZULAH

ČERKEZ, VLADIMIR

ČULIĆ, Jovo

ČVOROVIĆ, ALEKSANDRA

Ć

ĆATIĆ, Musa Ćazim

ĆOPIĆ, BRANKO

ĆOSIĆ, PETAR.

ĆOSIĆ, ANTO

ĆOROVIĆ, SVETOZAR

D

DAMJANOVIĆ, LARA

DAMJANOVIĆ, Đuro

DAUPOVIĆ, Šefik-Fiko

DERAKOVIĆ, Kasim

DERVIŠEVIĆ, HUSEIN

DESTANOVIĆ, MIRSADA

DIJAK, VLADO

DIZDAREVIĆ, ZIJA

DRPA, MILENA

DURAKOVIČ, FERIDA

DŽAFIĆ, RIZO

DŽOGOVIĆ, Bela

Đ

ĐAKOVIĆ, Petar

ĐEDOVIĆ, MEHMED

ĐEKIĆ, Dragica

ĐURĐEVIĆ, Mišo

ĐURĐIĆ, JOVICA

E

EŠIĆ, ŠIMO

F

FEKETE – SULLIVAN, MARIJA

FEMENIĆ, STANISLAV

FINCI, JOZEF

G

GARDAŠ, ANTO

GLIŠIĆ, JELENA

GRČINA, NEVENKA SEKA

H

HAJDAREVIĆ, HADŽEM

HALILOVIĆ SEADA

HAMZIĆ, EMSURA

HANDAN, KEMAL

HARBIĆ Rafija,

HASAGIĆ Alija Dubocanin

HASIĆ ZEJĆIR

HOROZOVIĆ, IRFAN

HOZIĆ ADVAN

HOZIĆ EMIRA

HROMADŽIĆ, AHMET

HUMO,Hamza

I

IBRAHIMOVIĆ, Amir

ILIČIĆ, JAGODA

ISAAC, Salih

ITEBEJAC, LJUBICA

IVANKOVIĆ, ŽELJKO

J

JANJUŠIĆ, Rada

JAŠAREVIĆ, ADNADIN

JAŠAREVIĆ, SENUDIN

JENKIĆ, Dragoljub

JEZILDDŽIĆ, FRANO

JURIĆ, Sonja

JURKOVIĆ, JURE

K

KADIĆ LEJLA

KADRIĆ ŠIJAN, AMRA

KADRIĆ, HALID

KAJAN, IBRAHIM

KAJIĆ, VLADANKA

KAPETANOVIĆ, Boro

KAPIDŽIĆ – HADŽIĆ, NASIHA

KARAČIĆ, Vendelin

KARAN, Vasilije

KARAPETROVIĆ, Miloš

KENOVIĆ-SALIHOVIĆ, FIKREATA

KIŠEVIĆ, ENES

KIKIĆ, HASAN

KLARIĆ IVAN

KLJAJIĆ, Ružica

KOBAŠ, IVO

KOKOŠAR, MIROSLAV

KOLENDA SMAJLOVIĆ RAHNAMA

KOŠTRO, MILJENKA

KOVAČ, Fuad

KOZARČANIN, IVO

KOZIČ PRERADOVIĆ, Stevka

KRAJIŠNIK, TEREZA

KRZMANIĆ, FRANJO

KUČUK, FAHRUDIN

KUJUNDŽIĆ, ATIF

KUKIĆ, GORDANA

KULENOVIĆ, Skender

KULIDŽAN, Dragan

KUŽET, Dušanka

L

LATIĆ, Džemaludin

LIVOPOLJAC Orijana

LOLIĆ, AZRA

LOMOVIĆ, BOŠKO

M

MAHMUTEFENDIĆ, KEMAL

MAJIĆ, VLATKO

MAMELEDŽIJA, RABIJA

MARIČIĆ, ĐURO

MARKOVIČ, MILAN.

MARTIĆ, NIKOLA

MASLAĆ, MILE

MATANOVIĆ, JULIJANA

MIKIĆ, Aleksa

MIKIĆ Janja

MILADIĆ,JOVO

MILAKOVIĆ, JOSIP

MILENIĆ, ŽARKO

MILOŠEVIĆ, Velimir

MIŠETIĆ, ANICA

MITROVIĆ, Isaije

MUJKIĆ, AVDO

MULIĆ HAMDIJA

MULABDIĆ, EDHEM

MUSAGIĆ, MUJO

MUSIĆ, ALIJA

MURATBEGOVIĆ, AHMET

N

NAKIĆ, ŠEFKET

NAMETAK ALIJA

NASTIĆ, VLADIMIR

NIKOLETIĆ, TODE

NOGO, Rajko Petrov

NUIĆ, Iva

O

OMEROVIĆ, MUHAREM

ORAŠANIN, MILIJANA

OSMANCEVIC ĆURIĆ, ENISA

OSTI, JOSIP

OSTOJIĆ, LJUBICA

OSTOJIĆ, ZDRAVKO

P

PANDŽO, ŠUKRIJA

PAVLOVIĆ, RANKO

PAVLOVIĆ-GRGIĆ LIDIJA

PEJOVIĆ, JELENA

PLANJAC, BEJRUZIN HAJRO

POPOVIĆ, DRAGICA

PRERADOVIĆ, Ranko

PRŽULJ, ŽELJKO

R

RADANOVIĆ, Nenad

RAKITA, STANKO

RISOJEVIĆ , RANKO

RISTIĆ, .Anđelko

RORIĆ, IVICA VANJA

S

SALTAGIĆ, Idriz

SAMAKOVLIJA ISAK

SAMARDŽIJA, RADOSLAV

SARAJLIĆ, Izet

SARAJLIĆ, NAFIJA

SARAJLIĆ ŠEMSUDIN

SIJARIĆ, ĆAMIL

SEJFIĆ, Šeća

SEKULIĆ, DARA

SELAK, JELICA S

ELENIĆ SADIJA LALA

SEMANIĆ, ARIF

SLADOJE, Đorđo

SKRINJAR TVRZ,VALERIJA

SOLAR, PERO

SOLDO, RUŽICA

SMOLIĆ, ŽELJKO

STANIĆ, ANTO

STEVIĆ, PANTO

STIPANOVIĆ Đuro

STOJČINOVIĆ NIKOLIĆ Jovanka,

STOŠIĆ, Nevena

Š

ŠARIĆ, MUHIDIN

ŠARIĆ, ŽARKO

ŠENFELD – OLJAČA, KORNELIJA

ŠKOBIĆ, SAVO

ŠUBAŠIĆ, MIRA

ŠUVALIĆ, MURAT

T

TRIFUNOVIĆ, DUŠKO TRTAK, SMAIL TRUHELKA, AGATA

V

VLAJIĆ, ĐORĐE

VOJVODIĆ, LJILJANA

VOLIĆ, BOŽENA

VUKELIĆ, VID VICKO

VUKOVIĆ, Goran

VUKOVIĆ, MIRKO

Z

ZAKIĆ, STOJANKA SEKA

ZELJKO, RUŽICA

ZUBAC, PERO

ZUBAC- IŠTUK RUŽA

Ž

ŽUJO, VALERIJAN