maca

MOJI LJUBIMCI

Nemam kućnog ljubimca

Cuku, papagaja ili kanarinca.

Ali, volim svakog vrapca

Što na moj prozor sleti

I zimi i ljeti.

Stavim malo mrvica

I doleti jato ptičica.

… i odleti. Samo prhne.

Moji ljubimci slobodniji su

Od svake slobode.

Uz malo hrane i vode

Veselo život provode.

PAŽNJA! PAŽNJA!

(Ekološki oglašivač)

Nemojte prljati okolinu

Jer ne možete je

Staviti u veš-mašinu.

Programirati pranje,

Temperaturu i ispiranje.

Službena lica koja se

Očistoći brinu

Nek imaju posla tek toliko

Da sa određenih mjesta

Smeće odvezu

I sa ulica saperu prašinu.

Pripazite,

čuvajte okolinu.

Tako čuvate planetu cijelu

Pa, i svoju domovinu.

GREŠKE, GREŠKE, GREŠKICE.

Često se ljudi brane,

Ni samima sebi neće da priznaju

Greške sadašnje ili davne.

Poslovica veli:

“Ko radi taj i griješi.”

Zato, uz malo hrabrosti,

Samom sebi se nasmiješi.

Izgovaranjem greške

Već se jedan dio nje

Popravi, razriješi.